( 'ω')あー…台湾行きたい。

٩( 'ω' )و旧客サイコー

https://www.instagram.com/p/teizVgudYU/

駅犬の居る信号場

https://www.instagram.com/p/tejJRjudYv/

これに乗車中

https://www.instagram.com/p/tejQ-1udY6/

車掌鞄

https://www.instagram.com/p/tejTRvOdZB/

車内

https://www.instagram.com/p/tejaCxudZN/

抜かれて抜かれて。鈍行の旅。

南廻線の平快車一往復してえ…